بازدید دکتر همتی؛ مدیر کل محترم سازمان حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی از مرکز زیست بوم نوآوری خیام

” در بازدید دکتر همتی؛ مدیر کل محترم سازمان حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی از مرکز زیست بوم نوآوری خیام بیان شد : “

این مرکز می تواند به عنوان مرجع رسیدگی به شبکه مسائل زیست محیطی ادارات و صنایع استان سهم بسزائی ایفا نماید .
حضور 3 ساعته دکتر تورج همتی مدیر کل محترم سازمان حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی و هیئت همراه و معاونین و مشاورین در بازدید از بخشهای مختلف ساختمان مرکز و تولیدات و دست آوردهای ارزشمند علمی عنوان شد :
روابط عمومی می بایست وظیفه خطیر اطلاع رسانی و آشنائی همه دستگاههای دولتی را با این مرکز انجام داده تا تلاشهای مجددانه آنان در اختیار دیگر مراکز قرار گیرد .

در این بازدید دکتر علی اکبر حداد مدیر عامل و معاونت علمی مرکز زیست بوم نوآوری خیام ضمن خیر مقدم به همراه دیگر مدیران این مرکز و برای آشنائی بیشتر حاضرین از بخشهای مختلف بیان نمود :
این مرکز به همت عالیه همه عوامل دست اندرکار حاضر شکل گرفته و به عنوان بزرگترین مرکز شتابدهنده خودگردان و خصوصی شرق و شمال شرق کشور باعث مباهات و دلگرمی برای صنعت و تولید خواهد بود و امیدوار هستیم دیگر ارگانها و سازمانها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی با همکاری خود از این دست آوردها بهره مند گردند .
در خاتمه برای حفظ این همکاری از طرف مدیر کل محترم سازمان حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی اعلام بر عقد تفاهم و موافت نامه کتبی در جهت پیشبرد اهداف و تنظیم سند جامه همکاری شد .