خدمات و محصولات

لیست خدمات ما:

 1. خدمات آزمایشگاهی
  • کشت سلول(شامل سنجش بقای سلولی،سنجش آپوپتوز و نکروز سلولی،کشت اولیه،کشت رده سلولی)

  • آنالیز مولکولی،میکروب شناسی،بافت شناسی(تهیه لام آزمایشگاهی، تهیه لام جانوری، تهیه لام انسانی)

  • زیست جانوری

  • زیست گیاهی

  • زیست محاسباتی(شبیه سازی و مدل سازی مولکولی)

 2. خدمات مشاوره ای
  • تغذیه ورزشی

  • جیره نویسی طیور

  • صنعتی سازی
  • استعداد یابی ژنتیکی

  • ویرایش و ترجمه مقالات

 3. فناوری اطلاعات
  • بلاکچین

  • هوش مصنوعی

  • امنیت

  • گرافیک دوبعدی و سه بعدی

  • انیمیشن سازی

  • بازی سازی

  • اینترنت اشیا

  • واقعیت مجازی

  • واقعیت افزوده

  • داده کاوی

 4. خدمات صنعتی