مرکزمحاسبات پیشرفته

مرکزمحاسبات پیشرفته

مرکزمحاسبات پیشرفته

این مرکز با هدف شبیه‌سازی فرایندها و پیش‌بینی واکنش‌ها در شرایط شبه واقعی در حوزه‌های مختلف پژوهشی ، در سطح مولکولی و اتمی به منظور پیشبرد اهداف هسته‌های فناور ساماندهی شده، توسط زیست بوم و یا ارائه خدمات در سطح بین‌المللی تعریف شده است. در حال حاضر این مرکز مجهز به 16 سیستم و سرور محاسباتی پیشرفته GPU شده با قدرت پردازشی بسیار قوی می باشد که توسط گروهی از متخصصین رشته‌‌های زیست‌شناسی و شیمی مدیریت می‌شود.