مشتریان در مورد ما چه می گویند؟

فراهم سازی بستر ایجاد اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی از مسیر تجاری‌سازی دانش مبتنی بر نظام مسائل، چالش‌ها و موضوعات جامعه بر اساس فراهم سازی ارکان تجاری سازی زیر یک سقف و شبکه‌سازی به منظور کاهش هزینه‌ها هدف و راهبرد مرکز می باشد.

مرکز شتابدهی و زیست بوم نوآوری خیام نخستین مرکز خصوصی مرتبط با تجاری سازی دانش در حوزه زیست فناوری مبتنی بر شتابدهی و تمامی علوم و فناوری‌ها در حوزه اکوسیستمی می باشد که در شهر مقدس مشهد در جوار بارگاه ملکوتی عالم آل محمد (ص) دایر شده است.

دستیابی به الگویی موفق در تجاری سازی دانش در بخش خصوصی، فراهم سازی بستر اشتغال 1000 دانش آموخته دانشگاهی و راه اندازی اولین برج فناوری زیست بوم نوآوری خیام در افق 1404 چشم انداز این مرکز می‌باشد.

اسلایدر گواهی ها

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پر کردن صفحات وب از آن استفاده می کند