پس از برگزاری نمایشگاه تولیدات و دست آوردها و افتتاح دفتر مرکز در نمایشگاه بین المللی در حرکتی دانش بنیان و هدفمند …. بازدید و برنامه ریزی در جهت احیا و راه اندازی مجدد خط تولید یک کارخانه . تحقق گام دوم انقلاب با اجرایی شدن مفهوم والا و گهربار جنبش نرم افزاری زیست بوم نوآوری خیام در راستای راهبرد اجرایی خود در مسیر تحقق اقتصاد دانش بنیان با تکیه بر مفهوم پدافند غیرعامل در صنایع، بهره برداری از ظرفیت‌های خالی و راه اندازی کارخانه‌های خارج شده از چرخه تولید را در دستور کار خود قرار داده است. در این راستا نخستین اقدام عملیاتی با اخذ موافقت نامه با شرکت آسان فوم در حال اجرایی شدن می‌باشد. موسس زیست بوم نوآوری خیام بازگردانی به چرخه اقتصادی چنین کارخانه‌هایی را از مسیر جنبش نرم افزاری به شرط همراهی مسئولان در کوتاه کردن زمان صدور و نیز صدور مجوز در سالی که مزین به جهش تولید می‌باشد را امکان‌پذیر می‌داند.