اعلامیه ها

” در دیدار با معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی مطرح شد ” :امیدواریم همه دستگاه های دولتی بتوانند از خدمات و دست آوردهای این مرکز کمال استفاده را بنمایند .